• vi

MeLinh Point

Melinh Point, Lầu 1,
02 Ngô Đức Kế, Q.1,
TP Hồ Chí Minh

(028) 2210 2311
(028) 2219 3942

Zen Plaza

Lầu 2, 54-56 Nguyễn Trãi, Q.1,
TP Hồ Chí Minh

(028) 2210 2309

Vincom Center

B3-27 Tầng B3,
72 Lê Thánh Tôn, Q.1,
TP Hồ Chí Minh

(028) 6279 6192
(028) 6275 6193

CaoThang Mall

Lầu 3,
19 Cao Thắng, Q.3,
TP Hồ Chí Minh

(028) 66543727